Job alert
Sluiten

Waar wil je van op de hoogte gehouden worden?

 • Bezorger
 • Magazijn (Tilburg)
 • Kantoor

Ontdek de code van Essam

001private int CalculateStopTimeDuration(002  Product product,003  int carrierGroupId,004  List<ProductTypeStopTime> productTypeStopTimes)005{006  var deliveryServices = new List<string>();007  var stopTimes = new List<ProductTypeStopTime>();008 009  if (product.InstallationServices is null ||010    product.InstallationServices.Length < 1)011  {012    var deliveryService =013      product.DeliveryService ?? "Drempel";014 015    deliveryServices.Add(deliveryService);016 017    var stopTime = GetProductTypeStopTime(018      productTypeStopTimes,019      product,020      deliveryService);021 022    if (stopTime is object)023    {024      stopTimes.Add(stopTime);025    }026  }027  else028  {029    var installationServices = GetInstallationServices(030      product,031      carrierGroupId);032 033    deliveryServices.AddRange(034      installationServices.Select(035        srv => srv.InstallationServiceName));036 037    foreach (var service in installationServices)038    {039      var stopTime = GetProductTypeStopTime(040        productTypeStopTimes,041        product,042        service);043 044      if (stopTime is object)045      {046        stopTimes.Add(stopTime);047      }048    }049  }050 051  var totalStopTime = stopTimes.Sum(stopTime =>052    CalculateStopTimeDuration(053      stopTime,054      product.Quantity));055 056  if (totalStopTime == 0)057  {058    _monitoringEvents.DidNotFindStopTimes(059      product.ProductId,060      deliveryServices,061      product.ProductType,062      product.SubProductType);063  }064  else065  {066    _monitoringEvents.FoundStopTimes(067      product.ProductId,068      deliveryServices,069      product.ProductType,070      product.SubProductType,071      totalStopTime);072  }073 074  return totalStopTime;075}
Route-optimalisatie
Dit is echte code uit onze Route-optimalisatie. Scroll er gerust doorheen.
Vorige
Volgende