Job alert
Sluiten

Waar wil je van op de hoogte gehouden worden?

 • Bezorger
 • Magazijn (Tilburg)
 • Kantoor

Ontdek de code van Niels

001const EditorPreview = () => {002  const [html, setHtml] = useState('');003  const iframeRef = useRef(null);004  const [isFetching, setIsFetching] = useState(false);005  const [error, setError] = useState(null);006  const [previousBlocks, setPreviousBlocks] = useState([]);007  let draft = useSelector(selectDraft);008  const fetchPreview = useCallback(009   debounce(010    (newDraft) => {011     if (!newDraft.blocks || newDraft.blocks.length === 0) {012      setHtml('');013      return;014     }015     setIsFetching(true);016     getPreview(mapDraftToPreviewArticle(newDraft))017      .then(previewHtml => {018       const scrollTop = iframeRef.current019        ? iframeRef.current.contentWindow.pageYOffset020        : 0;021       setHtml(addScrollPosition(previewHtml, scrollTop));022       setError(null);023      })024      .catch(err => {025       setHtml('');026       setError(err);027      })028      .then(() => setIsFetching(false));029    },030    FETCH_DEBOUNCE,031    { leading: true }032   ),033   []034  );035  useEffect(() => {036   if (!areBlocksEqual(previousBlocks, draft.blocks)) {037    fetchPreview(draft);038    setPreviousBlocks(draft.blocks || []);039   }040  });041  return (042   <Box043    p={2}044    height="100%"045    position="relative"046   >047    {(error || isFetching) && (048     <Box position="absolute" top={0} right={0} pt={2} pr={2}>049      {050       error && !isFetching &&051       <Alert severity="error">Failed to fetch preview</Alert>052      }053      {isFetching && (054       <Alert severity="info">Loading preview...</Alert>055      )}056     </Box>057    )}058    <Box059     height="100%"060     width="100%"061     component="iframe"062     id="previewIframe"063     frameBorder="0"064     srcDoc={html}065     ref={iframeRef}066    />067   </Box>068  );069 };
Storefronts
Dit is echte code uit onze website. Scroll er gerust doorheen.
Vorige
Volgende