Job alert
Sluiten

Waar wil je van op de hoogte gehouden worden?

 • Bezorger
 • Magazijn (Tilburg)
 • Kantoor

Ontdek de code van Klaas

001import UIKit002import SceneKit003import ARKit004 005@available(iOS 11.3, *)006protocol ARViewDelegate: class {007 func didLoadView()008 func didPlaceModel()009 func didTapOnScene()010 func didTapBack()011 func didTapClose()012 func didFocusOnSurface()013 func didFocusOutSurface()014}015 016protocol ARViewProtocol: class {017 var viewData: ARViewData? { get set }018 func embedActions(_ controller: UIViewController)019 func embedInstructions(controller: UIViewController)020}021 022@available(iOS 11.3, *)023class ARViewController: UIViewController {024 025 @IBOutlet private weak var sceneView: ARSCNView!026 @IBOutlet private weak var footerContainer: UIView!027 @IBOutlet private weak var headerContainer: UIView!028 @IBOutlet private var gestures: [UIGestureRecognizer]!029 030 weak var delegate: ARViewDelegate?031 032 var viewData: ARViewData? {033  didSet {034   guard let viewData = viewData else { return }035 036   if viewData.alignment != oldValue?.alignment {037    updateAlignment(viewData.alignment)038   }039 040   if viewData.vibrate != oldValue?.vibrate, viewData.vibrate {041    SystemSoundService.play(systemSoundType: .peek)042   }043 044   if viewData.shouldRemoveModel {045    model.runAction(SCNAction.fadeOut(duration: 0.3)) {046     self.model.removeFromParentNode()047    }048   }049 050   model.scale(by: viewData.modelSize)051  }052 }053 054 // MARK: Private Properties055 056 private lazy var model: Model = {057  return Model(name: "tv")058 }()059 060 private var currentAngleY: Float = 0.0061 private var currentPosition: CGPoint?062 private var featurePointModel = FeaturePointNode()063 private var featurePoints: [FeaturePointNode] = []064 private let configuration = CoolblueAR.configurationType.init()065 private var tappedNode: SCNNode?
AR
Dit is echte code uit onze Coolblue App. Scroll er gerust doorheen.
Positionering

Met dit stukje code kunnen we klanten laten weten dat ze hun camera verkeerd positioneren, waardoor hun televisie buiten beeld valt. Dit doen we door het beeld te laten trillen en een audio-hint te geven.

Te ver gedraaid

Soms draaien klanten de camera zo ver dat we het model niet meer kunnen tonen. In dat geval halen we het 3D-object weg uit de weergave op het scherm.

Vorige
Volgende